nuffnang

Saturday, January 8, 2011

Panatang pag-ibig


Panatang pag-ibig


Iniibig ko ang aking asawa

Siya ang aking tunay na pag-ibig

Siya ang ilaw ng aking buhay

Ako’y kanyang minahal at ipinagmalaki

Upang maging mapagmahal, maligaya at asawa

Bilang ganti ay magiging tapat ako sa kanyang pag-ibig

Susundin ko ang mga mabubuting payo sa akin

Tutuparin ko ang tungkulin ng isang asawa, kaibigan at kasintahan

Paglilingkuran ko ang aking asawa na walang pag-iimbot

At nang buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na mapagmahal na asawa

Sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa.No comments:

Post a Comment